2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
මෙත්සවිය 14 වන වාර්ෂික මහා සමුළුව හා මෛත්‍රී භූෂණ සම්මාන උළෙල

මෙත්සවිය 14 වන වාර්ෂික මහා සමුළුව සහ මෛත්‍රී භූෂණ සම්මාන උළෙල 2017 අප්‍රේල් 2 වන ඉරුදින කොලඹ 07 ධම්මගවේෂී බෞද්ධ අරමයේදී පැවැත්වීමට නියමතිය. අමරපුර ධර්මරක්ෂිත මහා නිකායයේ මහානායක, බම්බලපිටියේ සිරි වජිරාරාමධිපති, රාජකීය පණ්ඩිත, තිරිකුණාමලයේ ආනන්ද හිමිපාණන් උත්සවයේ මුලසුණ දරණ අතර ප්‍රධාන අරදිධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වීමට නියමිතය.

මනුස්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් උතුම් මෙහෙවරක් ඉටුකරන උත්තම මනුස්‍යයන් අගයනු පිණිස මෙත්සවිය මගින් මෛත්‍රී භූෂණ සම්මාන ප්‍රධානය කරයි. දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ උන්නතිය උදෙසා කරන්නා මහත් වූ සේවය සහ රෝගීන් ලක්ෂය ගණනින් සුවපත් කරමින් කරන්නා වූ විශිෂ්ඨ සේවය අගයනු පිණිස 2017 මෛත්‍රී භූෂණ ගෞරව සම්මානය හෘද රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ ආයුර්වේද වෛද්‍ය අනුරාධපුරයේ සරත් සෝමසිරි ගුණවර්ධන වේද මහතාට සහ දේශීය අක්ෂි වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශිරෝමණි ලංකාපුත්‍ර අනුරාධපුරයේ බුලංකුලම පී. වීරසිංහ වෙද මහතාට පිරිනැමීමට මෙත්සවිය විධායක කමිටුව කටයුතු සලසා ඇත.

හෘද රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ ආයුර්වේද වෛද්‍ය අනුරාධපුරයේ සරත් සෝමසිරි ගුණවර්ධන වේද මහතා
දේශීය අක්ෂි වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශිරෝමණි ලංකාපුත්‍ර අනුරාධපුරයේ බුලංකුලම පී. වීරසිංහ වෙද මහතා
මෙත්සවිය 14 වන වාර්ෂික මහා සමුළුවේ න්‍යාය පත්‍රය