නිවේදන

  • භාවනා වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන දිනයන්

    Read More...

 

 

මෙත්සවිය

නොවැම්බර් මස පළමු ඉරුදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

මාසික පළමු ඉරුදින ධර්මදේශනාව 2014 නොවැම්බර් මස 02 වන ඉරුදින කොළඹ 07 බෞද්ධාලෝක මාවතේ ධර්මගවේෂී ආශ්‍රමයේ දී ප.ව 2.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා, කොළඔ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය හඟුරන්කෙත චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පවත්වීමට නියමිතය.


ධර්මදේශනාමය පින් කම සඳහා බැතිබර දායකත්වය - දෙමාපියන් ඇතුළු පවුලේ සැමට නිදුක් නිරෝගි තිර ජීවනය හා මලගිය නෑහිත මිතුරන්ට පින් පිණිස
මෙත් සවිය සාමාජික, වික්‍රම ගුණදාස මහතා

30 වන චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන

30 වන චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන, 2014 නොවැම්බර් මස 16 වන ඉරු දින ආරම්භ වීමට නියමිතය. මේ සඳහා සහභාගි වීමට කැමති පින්වතුන් නොවැම්බර් මස 10 වන දිනට පෙර අයදුම් පත් බාර දීමට කටයුතු කරන්න.

නැවත සහභාගි වීමට බලාපොරොත්තුවන සාමාජිකයින් ද නොවැම්බර් මස 10 වන දිනට පෙර කාර්යාලයට දැනුම් දෙන්න.

29 වන චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන, 2014 නොවැම්බර් මස 09 දින අවසන් වීමට නියමිතය.

27 වන පංච අභිඥා හා අධිමානසික විද්‍යා පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව

පංච අභිඥා හා අධිමානසික විද්‍යා පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ 27 වන වැඩමුලුව 2014  නොවැම්බර් මස 16 වන ඉරු දින ඇරඹීමට නියමිතය. ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම් පත් නොවැම්බර් මස 10 වන දිනට පෙර මෙත්සවිය කාර්යාලයට බාර දෙන්න.

මෙත් සවිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය සහ ප්‍රථම නේවාසික භාවනා වැඩසටහන

බු.ව 2558 වෙසක් සතිය තුළ වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ මෙත් සවිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය විසින් පැවැත්වනු ලැබු පළමු නේවාසික භාවනා වැඩසටහන සාර්ථකව සමාප්ත විය.

තවත් විස්තර

මෙත්සවිය ව්‍යාපෘති

  • මිරිස වැටිය සල පතල මළුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

  • මහියංගනය විහාරයට ජල ටැංකි 2 ක් සකසා පූජා කිරීම.

  • යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.

  • කිලිනොච්චි ලුම්බිණි විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ජල පද්ධතියක් තනා පූජා කිරීම.

  • සිංහරාජ තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සැපයීම.

මෛත්‍රී භූෂණ සම්මානය

මෙත් සවිය සඟරාව

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම

සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීමේ අරමුදල

ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. 

මෙත්සවිය කමිටුව

ගරු අනුශාසක අතිපූජ්‍ය අහංගම ආනන්ද මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ

සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා

050479
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
99
226
623
48575
4008
3220
50479

Your IP: 54.82.31.133
Server Time: 2014-10-30 18:10:14