නිවේදන

  • භාවනා වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන දිනයන්

    Read More...

 

 

මෙත්සවිය

බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීමේ තෙවන අදියර ආරම්භ කිරීමට සහභාගී වීම

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීමේ තෙවන අදියරේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කිරීමේ පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වීමට ඔබ සැමට මෙත් සිත් පෙරදැරිව ආරාධන කර සිටිමු

ගමන් විස්තර

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීමේ තෙවන අදියර

මෙත් සවිය මෛත්‍රී සංසදයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන් මහියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ ඉදිකරනු ලබන 2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීමේ තෙවන අදියර 2014 ජූලි මස 23 වැනි දිනට යෙදී ඇති සුබ මොහොතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මේ සඳහා ආධාර කිරීමට කැමති පින්වතුන් මෙත්සවිය කාර්‍යලය අමතන්න.

තවත් විස්තර

පංච අභිඥා හා අධිමානසික විද්‍යා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

පංච අභිඥා හා අධිමානසික විද්‍යා පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ 26 වන වැඩමුලුව 2014 අගෝස්තු මස 17 ඉරු දින ඇරඹීමට නියමිතය. ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම් පත් නොපමාව මෙත්සවිය කාර්යාලයට බාර දෙන්න.

මෙත් සවිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය සහ ප්‍රථම නේවාසික භාවනා වැඩසටහන

බු.ව 2558 වෙසක් සතිය තුළ වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ මෙත් සවිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය විසින් පැවැත්වනු ලැබු පළමු නේවාසික භාවනා වැඩසටහන සාර්ථකව සමාප්ත විය.

තවත් විස්තර

මෙත්සවිය ව්‍යාපෘති

  • මිරිස වැටිය සල පතල මළුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

  • මහියංගනය විහාරයට ජල ටැංකි 2 ක් සකසා පූජා කිරීම.

  • යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.

  • කිලිනොච්චි ලුම්බිණි විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ජල පද්ධතියක් තනා පූජා කිරීම.

  • සිංහරාජ තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සැපයීම.

මෛත්‍රී භූෂණ සම්මානය

මෙත් සවිය සඟරාව

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම

සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීමේ අරමුදල

ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. 

මෙත්සවිය කමිටුව

ගරු අනුශාසක අතිපූජ්‍ය අහංගම ආනන්ද මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ

සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා

038986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
101
282
37498
2359
2152
38986

Your IP: 54.226.173.169
Server Time: 2014-07-22 19:19:55